Mad Clinic

Pajączki i żylaki

Przyczyny powstawania pajączków są różnorakie, między innymi uwarunkowania genetyczne, długie przebywanie na zimnie i gwałtowne zmiany temperatur. Mogą one przybierać różne formy: pojedynczych żyłek lub rumienia. Żylaki zaś związane są z wyprostowaną postawą człowieka i obciążenie kończyn dolnych. Żylaki są to workowate lub wrzecionowate poszerzenia żył powierzchownych z towarzyszącym ich wydłużeniem i charakterystycznym poskręcaniem. Występują częściej u kobiet niż u mężczyzn, zazwyczaj po 40 roku życia.

Nasz sposób na pajączki i żylaki: