Mad Clinic

Poprawa elastyczności skóry

Elastyczność skóry jest to zdolność skóry do jej odwracalnego odkształcania się. Za elastyczność skóry odpowiada skóra właściwa, w której znajdują się fibroblasty- komórki tkanki łącznej odpowiedzialne za wytwarzanie włókien kolagenowych i sprężystych. Ta właściwość skóry jest uwarunkowana genetycznie, zmniejsza się wraz z wiekiem, niewłaściwym odżywianiem, trybem życia – palenie papierosów, brak ruchu, wystawianiem skóry na ekspozycję słoneczną, wahaniem wagi, złą gospodarkę hormonalną.

Nasz sposób na poprawę elastyczności skóry: