Webinarium Registration


Wykonywany zawód:
lekarz
lekarz stomatolog
pielęgniarka/pielęgniarz
ratownik medyczny

3.03.2022
godz. 10:00 - 12:00godz. 18:00 - 20:00
100 zł + VAT - udział w szkoleniu
100 zł + VAT - dostęp do materiałów ze szkolenia
certyfikat w wersji papierowej – koszt: 100 zł + VAT
certyfikat w wersji elektronicznej – koszt: 50 zł + VAT17.03.2022
godz. 10:00 - 12:00godz. 18:00 - 20:00
100 zł + VAT - udział w szkoleniu
100 zł + VAT - dostęp do materiałów ze szkolenia
certyfikat w wersji papierowej z hologramem – koszt: 100 zł + VAT
certyfikat w wersji elektronicznej – koszt: 50 zł + VAT


31.03.2022
godz. 10:00 - 12:00godz. 18:00 - 20:00
100 zł + VAT - udział w szkoleniu
100 zł + VAT - dostęp do materiałów ze szkolenia
certyfikat w wersji papierowej z hologramem – koszt: 100 zł + VAT
certyfikat w wersji elektronicznej – koszt: 50 zł + VAT


Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
chcielibyśmy poinformować o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony
internetowej madclinic.pl jest MaD Clinic Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Księcia
Józefa Poniatowskiego 7c, 50-326 Wrocław, NIP: 8951923139, REGON: 020688423,
KRS: 0000302840, adres poczty elektronicznej: kontakt@madclinic.pl, dalej
„Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dalej jako RODO.

Więcej tu:Polityka prywatności - MaD ClinicDane do przelewu:
MaD CLINIC Sp. z o.o.
Ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7c
50-326 Wrocław
Numer konta bankowego: 28 1090 2398 0000 0001 3705 9205faktura vat