Biostymulatory – cykl szkoleniowy

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Kong Fuzji (Konfucjusz)

 

 

BIOSTYMULATORY – CYKL SZKOLENIOWY

 

W cyklu naszych szkoleń przejdziemy od podstaw, włączając w to powtórzenie anatomii , fizjologii i biochemii powiązanej ze stosowaniem szeroko pojętej stymulacji, do zaawansowanych procedur estetycznych.

Tak przygotowany program w spójny i zrozumiały sposób uzasadnia rosnącą popularność szeroko pojętej stymulacji i powody dla których dobrze zaplanowane leczenie z zastosowaniem biostymulatorów przynosi tak spektakularne efekty.

Wartość dodaną stanowi, otwierający każde szkolenie panel dyskusyjny – narzędzie umożliwiające uczestnikom szkolenia zindywidualizowanie szkolenia zgodnie z ich oczekiwaniami.

Niezależnie od poziomu, część praktyczna to analiza funkcjonalna poszczególnych pacjentów, zaplanowanie zabiegu odpowiedniego dla konkretnej sytuacji klinicznej i jego wykonanie w praktyce,  a także przedstawienie pacjentowi konkretnego planu leczenia umożliwiające uzyskanie stabilnego efektu.

 

 1. BIOSTYMULATORY – PODSTAWY (PRACA IGŁĄ)

Cześć teoretyczna

 1. Fizjologiczne podstawy działania biostymulatorów
 2. Przegląd preparatów stosowanych w biostymulacji tkanek

Część praktyczna

 1. Anatomiczne podstawy wyznaczania punktów BAP – twarz, szyja, dekolt
 2. Podawanie biostymulatorów w przestrzenie powięziowe z wykorzystaniem igły
 3. Okolice oka – pkt. BAP typowe dla mięśnia okrężnego oka,

–  dystrybucja powięziowa przy podaniu igłą

 

 1. BIOSTYMULATORY – KURS ZAAWANSOWANY (PRACA MIKROKANIULĄ)

Część teoretyczna

 1. Fizjologiczne podstawy działania biostymulatorów
 2. Podstawy anatomiczne pracy w górnej części twarzy – analiza funkcjonalna

Część praktyczna

 1. Praca mikrokaniulą na powięziach mięśnia naczasznego i skroniowego
 2. Biostymulatory w redukcji deficytów objętościowych na:

– skroniach,

– policzkach,

– brzegu żuchwy,

– okolicach ust.

 

 1. BIOSTYMULATORY – KURS ZAAWANSOWANY PLUS (MIKROKANIULA W REJONACH TRUDNYCH ANATOMICZNIE)

Część teoretyczna

 1. Fizjologiczne podstawy działania biostymulatorów
 2. Podstawy anatomiczne pracy na poziomie podbródka, szyi, dekoltu oraz dłoni

Część praktyczna

 1. Dobór preparatu zgodnie z rodzajem i jakością skóry
 2. Praca mikrokaniulą przy deponowaniu preparatu na podbródek, szyję, dekolt oraz dłonie

4. BIOSTYMULATORY – ZASTOSOWANIE NA CIAŁO (WYMAGANA JEST UMIEJĘTNOŚĆ PRACY MIKROKANIULĄ)

 

Część teoretyczna

 1. Fizjologiczne podstawy działania biostymulatorów
 2. Anatomiczne podstawy pracy w rejonach estetycznych – biust, pośladki, okolice kolana, wewnętrzna część ramion

Część praktyczna

 1. Dobór preparatu zgodnie z rodzajem i jakością skóry
 2. Dobór mikrokaniuli do konkretnych okolic.
 3. Praca mikrokaniulą przy deponowaniu preparatu w okolicy piersi, pośladków, kolan i ramion.